Alkoholový dezinfekční prostředek na ruce a povrchy 1000lt

 • Kód produktu:IND001000
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měs.
   
 • Cena bez DPH:48,00 Kč / l
   
 • Cena s DPH 21%:58,08 Kč
   
 • Uvedená cena je za 1 l. Balení obsahuje 1000 l.
   
 •  bal 
   
  Alkoholový dezinfekční prostředek na ruce a povrchy 1000lt
   
   
  Alkoholový dezinfekční prostředek na ruce a plochy.
   

  Detailní popis

  Dezinfekční prostředek na ruce na bázi ethanolu. Ethanol je účinná dezinfekční látka, která působí na trvalou i přechodnou mikroflóru pokožkyAtestováno.

  Obsahuje i hydratační složky, které pečují o pokožku. Lze ho proto doporučit i tam, kde se vyžaduje časté mytí rukou. Prostředek má virucidní účinky.

  Návod na použití:

  1. naneste dostatečné množství (2x3ml) přípravku do dlaní,
  2. důkladně vtírejte cca 1 minutu do celých rukou (dlaně, hřbety rukou, zápěstí)
  3. nechte působit

  Neoplachujte! Nepřekračujte doporučené použití maximálně 10krát za den.

  Složení: ethanol 764,16 g/kg, peroxId vodíku 1,5 g/kg, glycerol, voda.

  Na veškerý sortiment poskytujeme náhradní plnění o které si můžete zažádat. Neváhejte nás kontaktovat na 724 995 979 nebo 495 454 030, rádi vám poradíme.

  Obsah balení

  • Kontejner IBC 1000 lt

  Specifikační body

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečných odpadů. Nevhodné pro děti do 3 let. Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže. Zabraňte zasažení očí. Při požití nevyvolávejte zvracení. Podejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.

  Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • dezinfekční prostředek 
  • virucidní účinky 
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  (zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
   
   
  0
   
   
  © ČisTech
  « Předchozí