Ideál na trouby 250 ml - gel

 • Kód produktu:DO.2045036
   
 • Dostupnost:skladem
   
 • Záruka: 24 měsíců
   
 • Cena bez DPH:24,00 Kč / ks
   
 • Cena s DPH 21%:29,04 Kč
   
 •  ks 
   
  Ideál na trouby 250 ml - gel
   
   

  Detailní popis

  Ideál je čistič sporáků, pečících trub, grilů, nerezového, smaltovaného nádobí a varného skla.

  Návod na použití:

  1. Naneste na houbičku a potřete povrch.
  2. Nechte asi 20 minut působit.
  3. Vyčištěné plochy otřete nebo opláchněte.

  Nepoužívejte na hliník a umělé hmoty.

   

  Obsah balení

  • 250 ml

  Specifikační body

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) / lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečného odpadu.

  Signální slovo: NEBEZPEČÍ

  • přípravek pro profesionální použití
  • vysoká účinnost
  • rychlost účinku
  • mnohostranné použití

   

   
   
   
  Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
  *
   
   
  *

  Znovu vygenerovat
  Kontrolni kod
   
   
   
  0
   
   
  © ČisTech
  « Předchozí